Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger
Som kunde hos Læderhåndværkeren indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi har beskyttelse af dine personoplysninger og fortrolighed som højeste prioritet. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læderhåndværkeren behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Læderhåndværkeren indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig: Stamdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: Fragtfirma

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.
Vores databehandlere omfatter:

 • IT-softwareudbyder (Microsoft)
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Stamdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Læderhåndværkerens behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Læderhåndværkeren.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. xxxxx har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Læderhåndværkeren har pligt til at tage stilling til anmodningen.

 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt eller klage
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:
Læderhåndværkeren
Brødregade 26
8900 Randers C
CVR: 72580818
info@rigtigesko.dk


Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.


Dato: 30. marts 2022.